NOVOSTI
21.06.2017 - Aktivnosti Projekta: obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Započela je obuka kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica..
Download
20.06.2017 - Aktivnosti Projekta: završena obuka nastavnika praktične nastave na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Dana, 20.06.2017. godine, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" završena je obuka nastavnika praktične nastave..
Download
14.06.2017 - Aktivnost Projekta: organizacija praktične obuke prve grupe nezaposlenih zavarivača
U Zenici, 13.06.2017.godine, /utorak/, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, održan je radni sastanak aktera projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu" ..
Download
13.06.2017 - Aktivnost Projekta: formiranje savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta
U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, u Zenici, 12.06.2017.godine, /ponedjeljak/, sa početkom u 11,00 sati, održan je radni, zajednički sastanak aktera projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu" ..
Download
07.06.2017 - Aktivnosti Projekta: obuka nastavnika praktične nastave na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Dana, 07.06.2017. započela obuka nastavnika praktične nastave ..
Download
05.06.2014 - P O N U D A
PONUDA IP "KRIVAJA" d.o.o. u stečaju
Download
04.06.2014 - O b a v j e š t e nj e
Objavljen Javni konkurs za kreditna sredstava u 2014. godini

Dana 4.6.2014. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2014. godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.
Sredstva za realizaciju Programa plasirat će se putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi s rokom povrata sredstava do sedam godina, grace periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 1,5% na godišnjoj razini.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:
- do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 3 do 9 zaposlenih,
- do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
- do 500.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 250 zaposlenih.
Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 80%-nom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše do 20% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.
Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.
Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su:
- vrsta djelatnosti;
- namjena utroška sredstava;
- povećanje zaposlenosti;
- izvori-način financiranja;
- broj zaposlenih;
- orijentiranost izvozu;
- ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti);
- dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Obrazac zahtjeva za dodjelu kredita, mora biti potpuno i uredno popunjen. Obrazac je pripremilo Ministarstvo i isti se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba (izbornik KONKURS-POTICAJI 2014-KREDITNA SREDSTVA).ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „ERO“), svakim radnim danom u vremenu od 10:00 -14:00 sati.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 04. 07. 2014. godine.
07.06.2012 - P o z i v
kompanijama Zeničko-dobojskog kantona
Download
28.06.2010 - O b a v j e š t e nj e
MEĐUNARODNI SAJAM IRAN - TABRIZ

Ambasada Islamske Republike Iran, ovim putem obavještava da će se u periodu od 04. do 09. augusta 2010. godine u Tabrizu, centru pokrajine Istočni Azarbejdžan, Islamska Republika Iran, održati Osamnaesti međunarodni sajam Iran - Tabriz i Sedmi sajam izvoza robe, bankarskih usluga, osiguranja te mogućnosti investiranja.

Napomena: za više informacija i uspostavljanje kontakta posjetiti internet stranicu www.tabrizfair.ir
01.06.2006 - A k t u e l n o
Aktuelne sajamske manifestacije u ZEMLJI I INOSTRANSTVU u mjesecu JUNU 2006. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA

02.06.-04.06.
FESTIVAL KAFE, ČOKOLADE I SLASTICA
Medjunarodni specijalizovani sajam
organizator: CENTAR SKENDERIJA, Sarajevski sajam SARAJEVO
Terezije bb, 71 000 Sarajevo
Tel./fax: (+ 387 33) 664 163, 665 293, 445 156
www.skenderija.ba
e-mail: marketing@skenderija.ba

07.06.-11.06.
SAN
Međunarodni sajam namještaja
organizator: BANJALUČKI VELESAJAM D.O.O
Pilanska bb, 78 000 Banja Luka
Tel: (+ 387 51) 313 620, 313 621
Fax: (+ 387 51) 313 622, 313 627
www.banjalukafair.com
e-mail: office@banjalukafair.com

14.06.-18.06.
TEA-FEST
IV. međunarodni festival ?aja i ljekovitog bilja
organizator: DRUŠTVO PROMOCULT, SARAJEVO
Lubina 5, 71 000 Sarajevo
Tel/fax: (+387 33) 236 136
www.tea-fest.ba
e-mail: promocult@yahoo.com
arnautovics@lol.ba

22.06.-25.06.
KUPUJMO / KORISTIMO DOMAĆE
III. Sajam bosanskohercegova?kih proizvoda i usluga
I Sajam zapošljavanja “Moj posao?
organizator: “PROMO INTERNATIONAL? GRUPA, TUZLA
Ul. Fra Grge Martića 8/I, p.p. 94
Tel/fax: (+ 387 35) 276 491, 270 278, 252 512
www.promo.com.ba
e-mail: promo@bih.net.ba

22.06-24.06.
SAJAM ŠKOLSKOG I KANCELARIJSKOG PRIBORA Banja Luka 2006
organizator: GLAS SRPSKI-TRGOVINA, AD SAJAMSKA DJELATNOST
Skendera Kulenovića 93
78 000 Banja Luka
tel: ( + 387 51) 211 948, 212 214
fax: ( + 387 51) 212 762, 216 237
www.glas-sajam.com
e-mail: glas.trg@teol.net


INOSTRANSTVO

31.05.-04.06.
iitM ISTANBUL 2006
23. INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY FAIR
organizator: TÜYAP and TEMSAD - ISTANBUL - TURSKA
www.iitm2006.com
www.tuyap.com.tr
<< Juni 2017 >>
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana