NOVOSTI
11.08.2017 - ZEPS 2017 - aktuelno
UČEŠĆE KOMORSKOG SISTEMA BiH NA 24. GENERALNOM BH SAJMU ZEPS 2017
Download
11.08.2016 - Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala
Poziv za dostavu novih prijedloga za dopunu postojeće Odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala

KOMPANIJAMA / UVOZNICIMA SA PODRUČJA ZDK-a

Poštovani privrednici,

Ovim putem Vas pozivamo da Vanjskotrgovinskoj komori BiH dostavite nove prijedloge za dopunu postojeće Odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala.

U prilogu se nalazi Odluka Vijeća ministara o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba koja važi do 31.12.2016. godine.

Molimo Vas da nam najkasnije do četvrtka, 25.08.2016. dostavite svoje prijedloge za proširenjem ove liste sa proizvodima koji su u skladu sa kriterijima Odluke, imajući u vidu da se tarifne suspenzije mogu isključivo odobriti za materijale i sirovine koje se koriste u vlastitoj proizvodnji i koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količini i kvalitetu potrebnom za proizvodnju.

Molimo Vas da prijedloge dostavite popunjavanjem priloženog formulara sa tačno navedenim tarifnim brojem i opisom proizvoda iz Carinske tarife 2016 na email: adela.terek@komorabih.ba.

Odmah nakon završenog roka za dostavljanje prijedloga, Vanjskotrgovinska komora BiH će obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o Vašim zahtjevima.

Više informacija možete dobiti na telefon: +387 33 56 61 82. Kontakt osoba je gđa. Adela Vukotić-Terek.
Download
10.08.2016 - O b j a v lj e n
JAVNI KONKURS / NATJEČAJ
za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2016/2017 godini


Napomena: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo je Instrukciju za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika bosanskohercegovačkih preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2016/2017. godinu, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 57/16, kojom su bliže razrađeni uslovi i način raspodjele detašmana a u cilju inplementacije međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o zapošljavanju bosanskohercegovačkih preduzeća sa sjedištem u BiH u svrhu izvršenja ugovora o izvođenju radova u SR Njemačkoj.
Download
24.08.2015 - A k t u e l n o
JAVNI KONKURS ZA DODJELU DETAŠMANA
za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj
u detašmanskoj 2015/2016. godiniVanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH i Privrednom komorom Republike Srpske objavila je u dnevnom listu, Oslobođenje od 12. augusta 2015.godine, Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini.

Predmet Javnog konkursa je raspodjela i dodjela 1.917 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2015/2016. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog javnog konkursa. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10, 40, 50, 60, 61 i 70 - po njemačkim propisima).

Prijave na konkurs za dodjelu detašmana sa traženom dokumentacijom, preduzeća sa područja Federacije BiH podnose u zatvorenim kovertama, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na adresu:Privredna/Gospodarska komora FBiH, Komisija za detašman, 71000 Sarajevo, Branislava Đurđeva 10/IV, sa naznakom za javni konkurs/natječaj za detašmane. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Tekst objavljenog javnog konkursa za dodjelu detašmana može se preuzeti sa Web stranice Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovnske komore BiH: www.komorabih.ba

Napomena: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo je Instrukciju za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika bosanskohercegovačkih preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2015/2016. godinu, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 63/15, kojom su bliže razrađeni uslovi i način raspodjele detašmana a u cilju inplementacije međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke o zapošljavanju bosanskohercegovačkih preduzeća sa sjedištem u BiH u svrhu izvršenja ugovora o izvođenju radova u SR Njemačkoj.
08.08.2014 - A k t u e l n o
12. MEĐUNARODNI EKOLOŠKI SAJAM "EKOBIS 2014"

U organizaciji Privredne komore Unsko-Sanskog kantona od 04.-07. septembra 2014. godine održava se u Bihaću, 12. međunarodni ekološki sajam "EKOBIS 2014".

Sajam je ove godine tematski posvećen održivom razvoju i ekološkom turizmu, izložbeno-prodajne orijentacije, namijenjen proizvođačima hrane i firmama iz prehrambene, drvne, tekstilne, turističke i drugih industrija, posebno onih vezanih uz ekološku proizvodnju i proizvodnju opreme za zaštitu okoliša. Više podataka o sajmu može se naći na internetskoj adresi: www.pkusk.com ili www.ekobis.info.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH zakupila je izložbeni prostor na kome bez naknade mogu izlagati sve zainteresirane firme iz Federacije BiH. Pozivaju se sve zainteresirane kompanije sa područja Zeničko-dobojskog kantona da putem ovog besplatnog izložbenog prostora mogu izvršiti predstavljanje svojih poslovnih mogućnosti. Za sve informacije u vezi nastupa na izložbenom prostoru kontakt osoba u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH je Željana Bevanda putem telefona: 036/332-963; fax-a: 036/332-966; ili e-maila: zeljana_bevanda@yahoo.com.
07.08.2014 - O b a v i j e s t
JAVNI KONKURS ZA DODJELU DETAŠMANA U 2014/2015. GODINI

U listu "Dnevni Avaz" od 07. avgusta 2014. godine VTK/STK BiH u saradnji sa entitetskim komorama BiH objavila je Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2014/2015. godini.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, koji ispunjavaju uslove konkursa. Uslovi utvrđeni konkursom su eliminatorni za sve učesnike Javnog konkursa. Prijave na Javni konkurs za preduzeća sa područja Federacije BiH podnose se u zatvorenoj koverti do 25.08.2014. godine na adresu:

Privredna/Gospodarska komora F BiH,
Komisija za detašman,
71000 Sarajevo,
Branislava Đurđeva 10/IV
,
sa naznakom
za Javni konkurs/natječaj za detašmane.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
02.08.2013 - O b a v i j e s t
JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2013/2014. godini
Download
07.08.2008 - O B A V I J E S T
Obavještavamo Vas da se 35. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive, održava od 20.08 – 24.08.2008. godine u Gradačcu.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona će biti prisutna na zajedničkom štandu Vanjskotrgovinske komore i Kantonalne privredne komore Tuzla. Na komorskom štandu izložit će se prospektni materijali i eksponati prehrambene industrije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko želite učestvovati na ovom poljoprivrednom Sajmu, možete svoje prospektne materijale dostaviti u Privrednu komoru Zeničko-dobojskog kantona, Sekretaru udruženja Melihi Muharemović, do 19.08. 2008. godine.

Takođe svoj prospektni materijal i eksponate možete lično odnijeti na sajmište na zajednički štand Vanjskotrgovinske komore BiH i Kantonalne privredne komore Tuzla, gdje će se izložiti, uz predhodnu konsultaciju sa Sekretarom udruženja Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, telefon: 405-160, fax: 245-324, e-mail: mmuharemovic@pkzedo.ba
07.08.2008 - O B A V I J E S T
Obavještavamo Vas da se 6. međunarodni ekološki sajam EKOBIS 2008 održava od 11.09 – 14.09. 2008. godine u Bihaću.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona će biti prisutna na zajedničkom štandu Vanjskotrgovinske komore i Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Na komorskom štandu prezentovat će se privredna društva Bosne i Hercegovine putem prospektnog materijala i eksponata.

Ukoliko želite učestvovati na zajedničkom štandu, možete svoje prospektne materijale dostaviti u Privrednu komoru Zeničko-dobojskog kantona, Sekretaru udruženja Melihi Muharemović, do 08.09.2008. godine.

Ako ste zainteresovani za samostalno izlaganje na ovom Sajmu, detaljne informacije možete dobiti kod Sekretara udruženja. Ukoliko bude dovoljan broj zainteresovanih za samostalno izlaganje, postoji mogućnost dogovora o pogodnijim cijenama izložbenog prostora.

Takođe svoj prospektni materijal i eksponate možete lično odnijeti na sajmište na zajednički štand Vanjskotrgovinske komore BiH i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, gdje će se izložiti, uz predhodnu konsultaciju sa Sekretarom udruženja Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, telefon: 405-160, fax: 245-324, e-mail: mmuharemovic@pkzedo.ba
05.08.2008 - J A V N I K O N K U R S / N A T J E Č A J
za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2008/2009. godini
Download
23.08.2007 - OSPOSOBLJAVANJE IZVOZNIKA I ŠPEDITERA BIH ZA PROVOĐENJE PRAVILA PORIJEKLA ROBE
Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona i Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizira stručni skup na temu: "OSPOSOBLJAVANJE IZVOZNIKA I ŠPEDITERA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PRAVILA PORIJEKLA ROBE"

Stručni skup će se održati u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona 07.09.2007. godine (petak) sa početkom u 9,00 sati.

Kotizacija po učesniku iznosi 117,00 KM u koju je uračunat PDV, edukacija i materijali.
Uplata kotizacije vrši se na transakcijski račun broj:
1602000000456505
kod Vakufske banke dd Sarajevo.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 05.09.2007. godine na adresu:
INSTITUT ZA EDUKACIJU VANJSKOTRGOVINSKE/SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE BIH
Ul. Branislava Đurđeva br.10
71000 Sarajevo

ili putem faksa: 033/223-709
ili putem e-maila: info@ecos.ba
Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/233-831
17.08.2007 - J A V N I K O N K U R S / N A T J E Č A J
za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2007/2008 godini
Download
17.08.2006 - A K T U E L N O
Preduzećima – korisnicima detašmana

PREDMET: Obavijest o natječaju za dodjelu detašmana za izvođenje radova u
SR Njemačkoj u 2006/2007 godini
Download
17.08.2006 - O B A V J E Š T E NJ E
Preduzećima - korisnicima uvjerenja o prometu robe EUR.1

PREDMET: Primjena Sporazuma o slobodnoj trgovini, o b a v j e š t e nj e
Download
10.08.2005 - Natječaj
Na osnovu Odluke o utvrđivanju i raspodjeli kontigenta detašmana u SR Njemačkoj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, člana 12. Pravilnika o detašmanu u SR Njemačkoj Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Ugovora o realizaciji detašmana sklopljenog između Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija za detašman Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DETAŠMANA ZA IZVOĐENJE RADOVA U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ U DETAŠMANSKOJ 2005/2006. GODINI

Pozivaju se zainteresovane građevinske, montažerske i izolaterske firme koje su registrovane u Bosni i Hercegovini, na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, da podnesu prijavu za učešće u raspodjeli detašmana (radnih dozvola) za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2005/2006. godini.
Prijave mogu podnijeti i firme koje nastupaju putem konzorcija (Ugovora o zajedničkom nastupu na izvođenju radova u SR Njemačkoj) u kome je jedna od firmi nosilac ugovora za izvođenje radova u SR Njemačkoj.
Firme koje se prijavljuju na Natječaj po Ugovoru o konzorciju ne mogu podnositi i pojedinačne prijave na Natječaj.
Ugovor o izvođenju radova u SR Njemačkoj putem konzorcija treba sadržavati odredbe usvojene na Komisiji za detašman Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, (Odredbe ovog Ugovora mogu se dobiti u stručnoj službi Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine).
Firmama registrovanim na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se 1073 detašmana i to:

· U građevinskoj djelatnosti 326 detašmana
· U ostalim djelatnostima 747 detašmana

Od toga se firmama registrovanim na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije i bosanskohercegovačkim firmama koje u saradnji s tim firmama nastupaju u izvođenju radova u SR Njemačkoj dodjeljuje 208 detašmana i to 62 detašmana u građevinskoj djelatnosti, a 146 detašmana u ostalim djelatnostima, u skladu sa preuzetim međudržavnim obavezama prema slovenačkoj strani za trajno ustupljeni dio kontigenta detašmana. O ovom dijelu kontigenta detašmana Odluku donosi Komisija za detašman Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Uz prijavu firme su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju upisa u sudski registar (samo firme koje prvi put konkurišu ili su mijenjale registraciju)
2. Ovjerenu kopiju potvrde o upisu u spoljnotrgovinski registar (firme koje prvi put konkurišu)
3. Ovjerenu kopiju registracije predstavništva firme u SR Njemačkoj (Gewerbe ameldung) - samo firme koje prvi put konkurišu
4. Ovjerenu kopiju završnog računa za prethodnu godinu i polugodišnjeg obračuna za tekuću godinu predstavništva firme u SR Njemačkoj (ukoliko je firma radila u SR Njemačkoj)
5. Ovjerenu kopiju poreske prijave nadležnom organu u SR Njemačkoj
· Potvrdu da ima poreski broj predstavništva kod nadležnog organa u SR Njemačkoj (Finanzamta)
· Potvrdu da predstavništvo ima ovlaštenog poreskog savjetnika u SR Njemačkoj (Steuerberater)
· Potvrdu da predstavništvo firme ima otvoren račun kod banke u SR Njemačkoj.

6. Ovjerenu kopiju završnog računa firme za prethodnu godinu i polugodišnjeg obračuna za tekuću za poslovanje u Bosni i Hercegovini, koji su predati nadležnom poreskom organu.
7. Referenc listu firme (u kojoj treba navesti vrijednost i vrstu izvedenih radova) na objektima u BiH u 2004. i prvom polugodištu 2005. godine)
8. Ovjerenu kopiju obrasca M1 i M2 od nadležnog penziono/mirovinskog organa, kao dokaz o broju radnika u stalnom random odnosu
9. Potvrdu od nadležnog penziono/mirovinskog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine o prosječnom broju uposlenih u stalnom radnom odnosu u 2004. godini i prvom polugodištu 2005. godine
10. Potvrdu od Privredne/Gospodarske komore da su izvršene sve dospjele obaveze prema Privrednoj /Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom dodjele detašmana posebno će se uzimati u obzir:
· Ostvareni poslovni rezultati firme u 2004. godini i prvom polugodištu 2005. godine.
· Ostvareni poslovni rezultati predstavništva firme u SR Njemačkoj u 2004. godini i prvom polugodištu 2005. godine.
· Prosječan broj uposlenih u stalnom random odnosu u 2004. godini i prvom polugodištu 2005. godine.
· Vrijednost izvedenih radova firme u Bosni i Hercegovini u 2004. i prvom polugodištu 2005. godine.
· Vrijednost izvedenih radova predstavništva firme u SR Njemačkoj u 2004. i prvom polugodištu 2005. godine.
· Iskorištenost ranije dodijeljenog detašmana.
· Kadrovska i tehnička osposobljenost firme i dr.

Podnosilac zahtjeva u ime konzorcija treba za svaku članicu dostaviti traženu dokumentaciju iz natječaja, kao da se firma samostalno prijavljuje na natječaj.
Na natječaj se obavezno prijavljuju i sve firme koje koriste detašmane za koje im je ranije izdata saglasnost na ugovore o izvođenju radova, a koji se realizuju u detašmanskoj 2005/2006. godini. Za firme kojima je ranije izdata saglasnost, a koje se ne prijave na natječaj, pokrenuće se postupak storniranja saglasnosti za izvođenje radova u SR Njemačkoj.
Uz prijavu i navedenu dokumentaciju priložiti:
a) Uplatnicu za samostalno prijavljivanje na natječaj u iznosu od 150 KM
b) Uplatnicu za prijavu na natječaj putem konzorcija, u iznosu od 450 KM
Uplatu izvršiti na račun:
1. UPI Banka Sarajevo, br. računa: 154-001-2000-288089
ili na račun:
2. Zagrebačka banka BH d.d. Mostar (Poslovna jedinica Sarajevo), br. računa: 338-320-22000-18791
U korist Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, sa svrhom prijava na natječaj za dodjelu detašmana.
Prijave se dostavljaju na adresu:
PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
71000 SARAJEVO; BRANISLAVA ĐURĐEVA 10
Komisija za detašman


Rok za prijavu na natječaj je 31.08.2005. godine
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima Natječaja učesnici će biti obaviješteni pismenim putem.
<< August 2017 >>
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana