NOVOSTI
16.12.2016 - POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljen je Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podršku na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini. Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koja djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizovali:
i) programe obuke radne snage,
ii) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a sa ciljem podizanja konkurentnosti MSP.

Iz ZDK, pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrovana ili imaju registrovanu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih JLS: Maglaj, Vareš i Žepče.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1. Da su registrovana ili imaju registrovanu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2. Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3. Da su izvozno orijentisana.
4. Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5. Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6. Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP. Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:

*) MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine;
*) Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2017. godini.“
Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo


Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći u dokumentima u prilogu.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html
<< Decembar 2016 >>
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana