Informacija o sprovođenju obuka nezaposlenih osoba
Informacija o realizaciji projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, podržanog od strane Vlade Švicarske...
Nastavak teksta
"Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL" - Međunarodni B2B događaj "ZEPS B2B 2017" , Zenica, 04.10.2017.
Pozivamo Vas da učestvujete na "Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL" - Međunarodni B2B događaj "ZEPS B2B 2017" , Zenica, 04.10.2017.
Nastavak teksta
Aktivnosti Projekta: obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Započela je obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica...
Nastavak teksta
A k t u e l n o
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji i uz podršku
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana