S a o p š t e nj e
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je zaključila ugovor sa kompanijom Koteks d.o.o. Tešanj i JU Mješovitom srednjom školom Tešanj u cilju realizacije projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK˝, koji se implementira u okviru Programa ˝Prilika Plus - vještine za posao˝, podržavanog od Vlade Švicarske..
Nastavak teksta
S a o p š t e nj e
Održan prvi sastanak ključnih aktera Projekta Prilika Plus ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝
Nastavak teksta
Javna rasprava
o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
Nastavak teksta
POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljen je Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podršku na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini. Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koja djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizovali:
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana