ZEPS 2017 - aktuelno
UČEŠĆE KOMORSKOG SISTEMA BiH NA 24. GENERALNOM BH SAJMU ZEPS 2017
Nastavak teksta
Aktivnosti Projekta: završena obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Dana, 17.07.2017. godine, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" okončana je obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač
Nastavak teksta
Aktivnosti Projekta: formiranje Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje industrijske škole Zenica i Tehničke škole u Zenici
Održani prvi sastanci savjetodavnih vijeća tržišta rada, formiranih u okviru aktiovnosti Projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja ...
Nastavak teksta
Aktivnost Projekta: formiranje savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta
Formirano SAVJETODAVNO VIJEĆE U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI KAKANJ
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana