A k t u e l n o
U organizaciji Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, održava se, 12.03.2015.g. /četvrtak/ - S E M I N A R
Nastavak teksta
JAVNI POZIV ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA
U Službenim novinama Federacije BiH broj: 04/2015 od 21.01.2015. godine objavljen je Javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za kandidovanje programa utroška sredstava revolving fonda za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu.
Nastavak teksta
J A V N I P O Z I V
Javni poziv za podsticaj zapošljavanja VSS pripravnika u 2014/2015. godini
Nastavak teksta
P o z i v
na seminar:ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana