O b j a v lj u j e m o
Novi ciklus usavršavanja nadzornih odbora i uprava - POZIV ZA PRIJAVE
Nastavak teksta
Poziv na seminare
Obavještavamo vas da Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora BiH, u sklopu DIHK-CEFTA projekta organizira seminare na teme:
Nastavak teksta
Poziv za učešće na poslovnim susretima
Obavještavamo vas da će se 18. i 19. juna 2015. godine, pod pokroviteljstvom bugarskog predsjedavanja Procesom za saradnju Jugoistočne Europe, u Sofiji održati Ekonomski forum zemalja Jugoistočne Europe (SEEF).
Nastavak teksta
P o z i v
za učešće na investicijskoj konferenciji "Sarajevo Business Forum 2015"
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana