JAVNI POZIV
za predlaganje i kandidovanje zastupnika u Skupštinu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH za mandatni period 2014.-2018. godine
Nastavak teksta
O b a v i j e s t
Usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
Nastavak teksta
KOMPANIJAMA SA PODRUČJA ZDK
P o z i v
Nastavak teksta
O B A V J E Å  T E NJ E
o održanom sastanku u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, u vezi pisma namjere privrednika iz NR Kina o ekonomskoj i investicionoj saradnji sa Federacijom Bosne i Hercegovine
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana