A k t u e l n o
JAVNI KONKURS ZA DODJELU DETAŠMANA
Nastavak teksta
A k t u e l n o
KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT
Nastavak teksta
O b j a v lj u j e m o
Usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava u Zenici
Nastavak teksta
Poziv na seminare
Obavještavamo vas da Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora BiH, u sklopu DIHK-CEFTA projekta organizira seminare na teme:
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana