A k t u e l n o
KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT
Nastavak teksta
O b j a v lj u j e m o
Usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava u Zenici
Nastavak teksta
Poziv na seminare
Obavještavamo vas da Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora BiH, u sklopu DIHK-CEFTA projekta organizira seminare na teme:
Nastavak teksta
Poziv za učešće na poslovnim susretima
Obavještavamo vas da će se 18. i 19. juna 2015. godine, pod pokroviteljstvom bugarskog predsjedavanja Procesom za saradnju Jugoistočne Europe, u Sofiji održati Ekonomski forum zemalja Jugoistočne Europe (SEEF).
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana