Aktivnosti Projekta: obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Započela je obuka kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica..
Nastavak teksta
Aktivnosti Projekta: završena obuka nastavnika praktične nastave na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Dana, 20.06.2017. godine, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" završena je obuka nastavnika praktične nastave..
Nastavak teksta
Aktivnost Projekta: organizacija praktične obuke prve grupe nezaposlenih zavarivača
U Zenici, 13.06.2017.godine, /utorak/, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, održan je radni sastanak aktera projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu" ..
Nastavak teksta
Aktivnost Projekta: formiranje savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta
U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, u Zenici, 12.06.2017.godine, /ponedjeljak/, sa početkom u 11,00 sati, održan je radni, zajednički sastanak aktera projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu" ..
Nastavak teksta


Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana