Javni dokumenti
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u okviru usluga koje pruža, a u skladu sa Zakonom prenesenim javnim ovlaštenjima, izdaje slijedeće dokumente:

* Certifikat o porijeklu robe Form A,
* Certifikat o porijeklu robe Of Origin,
* Certifikat o porijeklu robe Of Origin –Textil produkt.

Obavljanje poslova na izdavanju navedenih javnih dokumenata odnosi se samo na standardne dokumente. Ako podnosiocu zahtjeva, kupac traži veći broj primjeraka, koja nisu standardna dokumenta, takva dokumenta isključivo izdaje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana