NASTAVAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA ˝SINERGIJOM DO LAKŠEG ZAPOŠLJAVANJA U ZDK˝

Privredna komora ZDK, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškim zavodom Zenica, uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, nastavlja implementaciju projekta ˝Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝. 

Uzimajući u obzir razvojne prepreke praktičnoj nastavi u poslovnim subjektima prouzrokovane aktuelnim zakonodavnim rješenjima, projektom se nastavlja podržavati kontinuirani rad, na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Privredne komore ZDK, ranije formirane Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada u ZDK, koja će u narednom periodu raditi na zagovaranju izmjena pozitivno-pravnih propisa u cilju razvoja praktične nastave izvan škole a po nalazima istraživanja provedenog u 2020. godini kao i na osnovu zaključaka i preporuka nastalih tokom dosadašnjih sastanaka te grupe. S tim u vezi, dvije podgrupe, formirane od predstavnika kompanija te relevantnih institucija i ministarstava, će raditi na kreiranju konkretnih prijedloga potrebnih izmjena Zakona o doprinosima u FBiH, Zakona o porezu na dohodak FBiH, Zakona o radu FBiH i Zakona o zaštiti na radu FBiH, a sve u cilju prepoznavanja statusa učenika na praktičnoj nastavi koja se odvija van škole. Na osnovu kreiranih prijedloga Međusektorska radna grupa će pokrenuti inicijative za navedene izmjene. 

Rezultati provedene  Analize i projekcije potreba poslodavaca za znanjima, vještinama i sposobnostima u Zeničko-dobojskom kantonu, kao jedinstvene u zemlji i regionu, bit će prezentirani donosiocima mjera na polju zapošljavanja, zapošljivosti i obrazovanja u ZDK, kao i na Ekonomsko-socijalnom vijeću ZDK, Vijeću za obrazovanje odraslih ZDK te Tripartitnom vijeću, a sve u cilju zagovaranja uvođenja mjera zasnovanih na rezultatima sprovedene analize, te planiranja mjera za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti u skladu sa srednjoročnim prognozama potreba kantonalnog tržišta rada. 

U prethodnoj fazi izrađene smjernice za izmjenu 30% nastavnih programa u skladu s potrebama tržišta rada,[1] bit će usvojene od strane MONKSa ZDK, promovirane, te pilotirane u odabranoj srednjoj školi, a iskustva prenesena na cijeli kanton, čime će se doprinijeti otvaranju stručnih škola ka poslovnoj zajednici na lokalnom nivou. 

Projektom je planirana i implementacija još jednog ciklusa obuke mentora iz poslovnih subjekata koji ima za cilj sticanje pedagoških kompetencija i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi, kako bi na što bolji način, mentori, svoja znanja i iskustvo prenosili na druge. Obuka mentora praktične nastave će se, kao i do sada izvoditi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji su inovirali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškog zavoda Zenica. 

Iako su obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Privrednom komorom ZDK, napravile značajan iskorak na polju definisanja uslova izvođenja praktične nastave učenika, usvajanjem dva Pravilnika[2], čija je implementacija zbog pandemije bila dosta ograničena, već su prepoznate mogućnosti unapređenja istih. Stoga je planirano da se, u okviru projekta, uradi analiza efekata primjene navedenih pravilnika, nakon čega će uslijediti revidiranje istih. 

Projekt se provodi do kraja 2021. godine.

 

[1] Zakon o srednjoj školi, čl. 32, SN ZDK, broj:9/17.

[2] Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama, SN ZDK broj 3/19 Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole, SN ZDK broj 3/19