Tematski sastanak: „Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK“

IMG-f0c4071a9be44d25fb1a2ea9bdec1f9f-V

Privredna komora ZDK dugi niz godina intenzivno, u okviru projektnih i redovnih komorskih aktivnosti, doprinosi unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja i aktivnih mjera zapošljavanja.

U oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, u skladu sa Komori dodijeljenim Zakonskim ovlastima, fokus komorskog djelovanja je poboljšanje kvaliteta izvođenja praktične nastave, te unapređenje saradnje dva mjesta učenja, kako bi učenici srednjih stručnih i tehničkih škola  stekli  kompetencije potrebne u savremenim procesima rada.

IMG-eab09e1b0dec73a07762fcb2f732d7e2-V

S druge strane, veoma uspješno realiziramo aktivnosti vezane za osposobljavanje nezaposlenih osoba, te zapošljavanje onih koji uspješno završe obuke organizirane od strane Privredne komore ZDK.

U predhodnom periodu, u vezi sa gore navedenim, Komora je  implementirala i niz projekata finansiranih od strane ino finansijera (Prilika Plus, Fondacija Helvetas Moja budućnost,  GIZ), te Vlade ZDK (putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Federalnog zavoda za zapošljavanje (u oblasti aktivnih mjera zapošljavanja).

IMG-cb91ff865e113dc3e77ca697c3d59912-V

U okviru projektnih aktivnosti, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj pomoći ino finansijera, te na osnovu sinergijskog djelovanja Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport ZDK, kompanija ZDK, Privredne komore i ostalih aktera, kreirani su (između ostalog) i usvojeni: Pravilnik o izvođenju praktične nastave izvan škole, Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u ZDK, propisane procedure izvođenja praktične nastave, educirani nastavnici iz pilot škola u oblasti savremenih procesa rada, izmjenjeni NPP za neka zanimanja, kreirane Smjernice za izmjenu NPP, Smjernice za saradnju dva mjesta učenja, obučena 4 master trenera (eksperti iz Pedagoškog zavoda i MONKS-a), unaprijeđeni programi obuke mentora, obučeni mentori praktične nastave (njih ukupno 87) iz kompanija ZDK.

IMG-a4d97ff1d770c37a8313c4970ad6af59-V

Bez obzira što smo mi u ZDK primjer dobre prakse i u zakonodavnom i u  implementacijskom segmentu vezanom za srednje stručno obrazovanje, u nastojanju da dodatno unaprijedimo zakonodavni okvir formirali smo, na inicijativu MONKS-a i Privredne komore ZDK, Međusektorsku radnu grupu, prvu kao takvu u BiH. Članovi te grupe su predstavnici institucija (MONKS ZDK, Privredna komora ZDK, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Ministarstvo finansija ZDK, Kantonalna porezna uprava, Ministarstvo za privredu ZDK, Pedagoški zavod Zenica, Služba za zapošljavanje ZDK, srednje stručne škole), kompanije: ArcelorMittal Zenica, Medena Commerce doo Tešanj, Pobjeda Tešanj dd, RM-LH doo Zenica, TISA-komerc doo Žepče, Aquaterm doo Olovo, Automatic servis doo Visoko, Alma-ras doo Olovo, Enatex doo Zavidovići, Mann+Hummel BA doo Tešanj) koji nastoje dati maksimalan doprinos s ciljem pronalaženja mehanizama za sistemska rješenja u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Trenutno smo u fazi formiranja Međukantonalne radne grupe, kako bi okupili sve relavntne aktere iz FBiH, te kreirali (na osnovu zaključaka donesenih u radu Međusektorske radne grupe) inicijative i isti zajednički uputili relevantnim nivoima vlasti za izmjenu pozitivno pravnih propisa koji regulišu predmetnu oblast.

IMG-342173df259246cb8413107a6de09196-V

Posljednju godinu dana, na osnovu potpisanog sporazuma o lokalnoj subvenciji Privredna komora ZDK sa njemačkom organizacijom GIZ, Komora je realizirala mnogobrojne aktivnosti u cilju  stvaranja platforme za integraciju dualno organiziranog stručnog obrazovanja, te aktivnosti vezano za jačanje kapaciteta komore za preuziimanje novih uloga u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja. S tim u vezi je i današnji tematski sastanak pod nazivom „Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK“ na kojem ćemo prezentirati dio aktivnosti koje je Privredna komora ZDK realizirala u predhodnom periodu zajedno sa partnerima, te elaborirati prezentirano.

IMG-0bbb298c350ebcb169594b3b1071e142-V

Na kraju, važno je istaći da ćemo mi u Privrednoj komori ZDK nastaviti raditi na unapređenju zakonodavnog okvira srednjeg stručnog obrazovanja, s tim vezi institucionalizaciji master trenera i mentora, promociji srednjeg stručnog obrazovanja, unapređenju saradnje dva mjesta učenja, unapređenju kvaliteta praktične nastave, i posebno na  jačanju kapaciteta Privredne komore ZDK na preuzimanju novih uloga u srednjem stručnom obrazovanju ZDK.