AKTIVNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZDK U OKVIRU EBRD-ovog PROJEKTA

LOGO EBRD_1

Zenica 6. septembra 2023

U proteklom periodu, kroz realizaciju projektnih aktivnosti Mobiliziranje kompanija za učešće u procesu – "Dva mjesta učenja", predstavnici Privredne komore ZDK, posjetili su slijedeće ustanove i firme:

  • Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović" Visoko;
  • Mješovita srednja škola "Nordbat-2" Vareš;
  • Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo;
  • Banjsko rekreativni centar Aquaterm Olovo;
  • Neimax d.o.o. Visoko;
  • Fuel Boss d.o.o. Zenica.

Posjeta navedenim subjektima je realizovana u okviru projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton", koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implemetira u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Sastanak MSŠ Hazim Šabanović 22082023
kola Olovo EBRD

Tokom posjete, sa predstavnicima navedenih kompanija i škola, razgovaralo se o primjerima kvalitetne organizacije praktične nastave izvan škole za učenike srednjih stručnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, o izazovima sa kojima se susreću kompanije i srednje stručne škole u organizaciji praktične nastave izvan škole, te o neophodnom unapređenju saradnje ova dva mjesta učenja.

AQUATERM EBRD

Predstavnici Privredne komore ZDK su iskoristili priliku da prilikom posjeta predstave sve prednosti kvalitetne realizacije praktične nastave, a sve u cilju povećanja zainteresovanosti kompanija da primaju učenike na praktičnu nastavu, odnosno uključenju novih kompanija u proces – "Dva mjesta učenja".

Neimax Visoko

U vremenu kada je jako teško pronaći kvalitetnu radnu snagu, praktična nastava učenika izvan škole omogućava višestruke benefite za sve aktere u ovoj priči: učenike i njihove roditelje, kompanije i škole. Učenik koji se nalazi na praktičnoj nastavi u kompaniji je na korak od zaposlenja u toj kompaniji, nakon završetka svoga školovanja.

Fuel Boss EBRD