AKTIVNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZDK U OBLASTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH SHODNO POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

1 (4)_6

Zenica, 14. novembar 2023 

U okviru realizacije aktivnosti "Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini / Aktivne mjere zapošljavanja 2023. godinu", predstavnici Privredne komore ZDK, u proteklom periodu održali su sastanke sa predstavnicima slijedećih firmi i javnih ustanova:

  • Pobjeda d.d. Tešanj;
  • Water Jet Has d.o.o. Usora;
  • Tisa d.o.o. Žepče;
  • RM-LH d.o.o. Zenica;
  • JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
  • JU Srednja industrijska škola Zenica.

"Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini / Aktivne mjere zapošljavanja 2023. godinu", Privredna komora ZDK implementira uz finansijsku podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Vlade ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK. 

1 (5)_4

1 (2)_4

Pobjeda Pogon 2

Tokom sastanaka, sa predstavnicima navedenih kompanija i javnih ustanova, razgovarano je o glavnim ciljevima projekta, koji se odnose na obezbjeđenje kvalitetne obuke odraslih nezaposlenih osoba, kako bi se unaprijedili njihova znanja, vještine i kompetencije, radi povećanja konkurentnosti radne snage, te obezbjeđenje zapošljavanja nezaposlenih osoba sa evidencije Službi za zapošljavanje u FBiH.

1 (1)_6

Kroz navedenu obuku kompanije sa područja ZDK imaju priliku dobiti stručnu, osposobljenu radnu snagu za kojom postoji kontinuirana potreba, i to za slijedeća zanimanja:

  • Zavarivač
  • CNC operater
  • Obrađivač plastike
  • Šivač 

Posjeta WJH1

Uspješnom realizacijom projektnih aktivnosti direktno se doprinosi unapređenju konkurentnosti radne snage, smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti kompanija sa područja ZDK, a sve u cilju ekonomskog razvoja Kantona.